DLA CIEBIE

konsultacje psychologiczne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo zawodowe
mediacje psychologiczne
psychologiczna interwencja kryzysowa
diagnoza i opinia psychologiczna
warsztaty psychologiczne
grupy wsparcia
grupy relaksacyjne
grupy arteterapeutyczne

DLA RODZINY

konsultacje psychologiczne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo zawodowe
mediacje psychologiczne
psychologiczna interwencja kryzysowa
warsztaty psychologiczne
grupy wsparcia
grupy relaksacyjne
grupy arteterapeutyczne
nowości

DLA FIRMY

szkolenia zawodowe dla firm i instytucji
poradnictwo zawodowe
mediacje psychologiczne
psychologiczna interwencja kryzysowa
systemy szkoleń z zakresu psychotraumatologii
nowości

konsultacje psychologiczne

USŁUGI ZWIĄZANE Z KONSULTACJAMI PSYCHOLOGICZNYMI OBEJMUJĄ

konsultację psychologiczną, która ma na celu rozpoznanie problemu oraz ustalenie dalszego toku postępowania oraz zaleceń (w tym: „e-porada via Skype”*).

*”e-porada via Skype” skierowana jest do osób które z powodu swoich trudności/problemów nie są w stanie osobiście przybyć na wizytę ponieważ: sytuacja zdrowotna nie pozwala na opuszczenie domu, mieszkają daleko od Opola lub przebywają za granicą.

poradnictwo psychologiczne

USŁUGI ZWIĄZANE Z PORADNICTWEM PSYCHOLOGICZNYM OBEJMUJĄ

sesje indywidualne – spotkania wspierające, doradcze – i są uzależnione od poziomu problemu; nastawione są na realizację ustalonego z klientem celu, do tego potrzebne jest kilka spotkań (spotkania obejmują pracę holistyczną w wymiarach: psychika, ciało, dieta) i są dedykowane do pracy: młodzieżą, osobami dorosłymi, parami małżeńskimi, rodzinami (w tym: „poradnictwo via Skype”*).

*„poradnictwo via Skype” skierowana jest do osób które z powodu swoich trudności/problemów nie są w stanie osobiście przybyć na wizytę ponieważ: sytuacja zdrowotna nie pozwala na opuszczenie domu, mieszkają daleko od Opola lub przebywają za granicą.

poradnictwo zawodowe

USŁUGI ZWIĄZANE Z PORADNICTWEM ZAWODOWYM OBEJMUJĄ

rozmowy i ćwiczenia praktyczne z zakresu podstawowych kwestii, jakie pojawiają się na etapach: poszukiwania pracy, rekrutacji, selekcji jak i samej pracy.

Poruszana tematyka obejmuje ważne aspekty dla osób:

 • rekrutujących, selekcjonujacych przyszłych pracowników (usługa dotyczy również rozmów w procedurze rekrutacji oraz selekcji przeprowadzanej w języku angielskim)
 • poszukujących pracy
 • będących w trakcie wielopoziomowej rekrutacji, np. via: assessment center.

Rozmowa swym zakresem obejmuje kilka aspektów, w tym:

 • formy rekrutacji, selekcji; analiza stanowiskowa potrzeb, testy oraz zadania dot. kompetencji zawodowych
 • psychologiczne: wizerunkowe – profesjonalne tworzenie dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny; przygotowanie do rozmowy; doskonalenie kwalifikacji; tworzenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej; relaksacja
 • tematykę marketingowo-handlową
 • tematykę tworzenia projektów dofinansowań w tym projektów UE
 • tematykę kadrowo-płacową
 • tematykę bhp
 • tematykę prawa pracy.

mediacje psychologiczne

USŁUGI ZWIĄZANE Z MEDIACJAMI PSYCHOLOGICZNYMI OBEJMUJĄ

zarządzanie konfliktem ukierunkowane na poszukiwanie współpracy lub kompromisu w konfliktach:

 • szkolnych
 • rodzinnych
 • małżeńskich
 • pokoleniowych
 • zawodowych
 • rówieśniczych
 • koleżeńskich
 • towarzyskich.

Mediacja ma na celu stworzenie stronom jak najlepszych warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucanie im autorytatywnego rozwiązania. Skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania w przyszłości. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości czy też przepracowania emocji. Mediacja nie jest formą terapii. Rolę mediatora kształtuje bezstronność, dzięki której pozostaje bez wpływu na wyniki rozmów pomiędzy stronami konfliktu.

psychologiczna interwencja kryzysowa

USŁUGI ZWIĄZANE Z PSYCHOLOGICZNĄ INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ OBEJMUJĄ

trudne sytuacje życiowe, rozumiane jako szczególny rodzaj stresu (przeżycia traumatycznego) rozwijającego się w konsekwencji wystąpienia krytycznych wydarzeń życiowych zarówno u osób indywidualnych jak i całych rodzin; dezorganizacji i zakłócenia funkcjonowania instytucji, organizacji, grup i całych społeczności konfrontowanych z wydarzeniami krytycznymi o dużej intensywności. To prowadzenie interwencji typu pierwszego oraz drugiego, diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii, ze szczególnym naciskiem na kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą. Obejmują swym zakresem terapię osób po traumie.

W pełni usługi dostępne od sierpnia 2018 r.

diagnoza i opinia psychologiczna

USŁUGI ZWIĄZANE Z DIAGNOZĄ I OPINIĄ PSYCHOLOGICZNĄ DZIECI ORAZ DOROSŁYCH OBEJMUJĄ I DOTYCZĄ

zagadnień związanych z tą dziedziną. Napisanie opinii poprzedzone jest konsultacją i najczęściej zastosowaniem testów i/lub innych metod. Psychologiczne badania testowe mogą dotyczyć bardzo różnych obszarów, np.: inteligencji, osobowości, temperamentu, pamięci, emocji i zachowania, radzenia sobie ze stresem, zdolności, pamięci, dojrzałości szkolnej dziecka, badania i analiz profilu zainteresowań, i wiele innych. Potrzebę ich wykonania zgłasza klient lub psycholog w trakcie rozmowy. Wykonane są przy użyciu psychotestów pochodzących z legalnych źródeł i mających charakter metod naukowych.

warsztaty psychologiczne

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE OBEJMUJĄ

treningi umiejętności społecznych i oparte są na teoriach społecznego uczenia się oraz efektywnych technikach wyrosłych z gruntu psychologii oraz pedagogiki. Główną zasadą jest uczenie się prawidłowych zachowań przez doświadczanie i przeżywanie w warunkach „laboratoryjnych”, czyli celowo zorganizowanych i obserwowalnych sytuacjach społecznych – dobranych do tego (pod względem tematyki, płci, wieku) warsztatach tematycznych. Zajęcia są tak dobierane, aby wyzwalały głównie emocje pozytywne, jednakże pojawiające się uczucia nieprzyjemne także stanowią ważny materiał przy analizowaniu sytuacji i przeżyć wzbogacając tym samym wiedzę o nas samych oraz wiedzę o otaczajacym nas świecie. Warsztaty psychologiczne dają możliwość samopoznania i samoakceptacji, poznania i akceptacji innych oraz doskonalenie relacji interpersonalnych z ludźmi spoza środowiska rodzinnego i zawodowego.

Spotkania warsztatowe obejmują nie więcej niż 10 -15 osób pracujących w trakcie 1 lub 2 dni – uzależnione jest to od tematyki warsztatu, grupy docelowej oraz wieku uczestników. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej grupy (również dla jednorodnych grup zawodowych) warsztatowej dlatego proszę zgłaszać mailowo lub telefonicznie swoje zapotrzebowanie.

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • „O jaki piękny błąd” – czyli: dojrzała korekta zachowań oraz o kształtowaniu dobrej, wzajemnej komunikacji w rodzinie.
 • „Nie zawsze jestem na nie, ale tym razem tak jest” – czyli o asertywności oraz zdrowym wyznaczaniu granic.
 • „Jestem spokojny, jestem łagodny” – czyli słów kilka o stresie i technikach jego redukowania.
 • „Tu i teraz” – czyli świadomy dotyk myśli, emocji i działań rodzących się w każdej chwili. Rozwój skupienia, koncentracji. Praca z oddechem i relaksem, poczucie własnej wartości wzmacniane afirmacjami, muzyką, rysowaniem mandali, słuchanie muzyki i praca z ciałem.
 • „Samo się cenię – cenię siebie” – czyli praca z i nad problemami związanymi z niską samooceną. Analiza mocnych i słabych stron.
 • „Człowiek to brzmi dumnie” – czyli praca w kręgu nad poczuciem własnej wartości i godności. Role w kulturze społecznej, w partnerskim szacunku, w kulturze miłości.
 • „Pomagam innym, pomagam sobie” – czyli zajęcia wspierające rozwój dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • „Emocje, urazy, trudności: pokonaj je słowem mówionym, pisanym lub malowanym” – czyli zajęcia wzmacniające poczucie kontroli nad własnym życiem, rozwijające kreatywność i pewność siebie.
 • „Kraina wyobraźni, myśli i realizacji, zabawa i praca słowem” – czytamy bajki terapeutyczne, piszemy bajki terapeutyczne, jak wcielać się w bohaterów – czyli odważne wychodzenie poza schemat, budowanie samoakceptacji oraz poczucia wiary w siebie i nadziei na racjonalne rozwiązanie problemów oraz swoich własnych trudności.
 • „Dziecko, mama, tata i ja” – czyli: jesteśmy wszyscy w cyklu rozwojowym i jak bawić się ucząc a uczyć bawiąc się razem z dzieckiem by wszystko było dobre, mądre i bezpieczne.
 • „Jestem seniorem i jest mi z tym dobrze” – czyli: jak rozwijać swoje talenty aby być zawsze w życiu szczęśliwym, twórczym i potrzebnym.
 • „Pomagam dziecku – pomagam sobie” – czyli: wszyscy mamy prawo do szacunku i bezpiecznego wzrostu. Nauka sztuki komunikacji, zrozumienia oraz bezwarunkowej akceptacji siebie i dziecka.
 • „Przysłowia i zwroty jako pomoc w rozmowach” – czyli: swoboda wypowiedzi, myślenie poprzez analogię, koncentracja i kreatywne myślenie.

Na adres: biuro@epignosi.pl – wyślij swojego maila wpisując w temacie tytuł warsztatu, w którym chcesz uczestniczyć lub wskaż obszar tematyczny, którym jesteś zainteresowany.

grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA OBEJMUJĄ

cykliczne – cotygodniowe (60-90 minut) spotkania osób z podobnymi problemami, które są prowadzone pod opieką psychologa. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej grupy wsparcia (np.: rodzice samotni wychowujący dziecko, kobiety w ciąży, pary in-vitro, młode mamy, partnerzy osób przewlekle chorych, i inne).

Celem grup wsparcia są:

 • wymiana informacji na temat radzenia sobie z problemami
 • podnoszenie swojego poczucia wartości
 • redukcja poczucia osamotnienia w problemie
 • lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie

W pracy grupowej, grupach wsparcia, grupach relaksacyjnych warto pamiętać o 3 rzeczach:

 1. jeśli się coś nie zepsuło, nie naprawiaj tego
 2.  jeśli się dowiesz jak to działa, będziesz robił tego więcej
 3. jeśli coś nie działa, nie będziesz tego robił więcej – zrobisz coś innego.

Na adres biuro@epignosi.pl – wyślij swojego maila wpisując w temacie przykładową grupę wsparcia, w spotkaniach której chcesz uczestniczyć.

grupy relaksacyjne

GRUPY RELAKSACYJNE OBEJMUJĄ

ok. 40 minutowe spotkania na których można nauczyć się profesjonalnego relaksu. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej grupy relaksacyjnej dlatego proszę zgłaszać mailowo lub telefonicznie swoje zapotrzebowanie. Metody relaksu: wg Jacobsona, treningu autogennego Schultza, medytacja Siemsa, wizualizacji, mandale, muzykoterapia, uważności – mindfulness i innych metod dzięki którym można skuteczniej kontrolować swoje zachowanie i emocje, poprawić samopoczucie psychiczne oraz stan somatyczny, przede wszytkim układ trawienny (oś: jelita-mikrobiom-mózg) przy: wrzodach żołądka – łagodzenie nudności i bólu żołądka, w zespole jelita drażliwego, zespołu metabolicznego; układ krążenia – poprawa pracy serca, regulacja ciśnienia tętniczego, redukcja lub eliminacja bólu głowy, eliminacja syndromu zimnych rąk i nóg – w wyniku rozluźnienia mięśni krew może swobodnie dopływać do najdalej wysuniętych części ciała, człowiek ma odczucie ciepła oraz stabilności.

grupy arteterapeutyczne

GRUPY ARTETERAPEUTYCZNE

to spotkania osób polegające na rozwoju osobowości za pomocą technik artystycznych. Arteterapia stosowana jest nie tylko jako zajęcia, której zadaniem jest terapia lecznicza (wspomagająca proces leczenia), często jest stosowana także jako metoda rozwoju osobistego. Stosowana jest między innymi w pomocy dzieciom, osobom dorastającym, dorosłym i osobom w okresie późnej dorosłości, grupom społecznym i rodzinom, w leczeniu: lęków, depresji, innych zaburzeń afektywnych, nerwic, uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w przypadkach i przemocy domowej, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą, w traumach i przeżyciach straty, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych, oraz trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi (np. chorobami nowotworowymi). Różnorodne formy arteterapii coraz częściej wykorzystywane są również w profilaktyce społecznej, w tym w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Arteterapia w szerokim rozumieniu wykorzystuje do celów terapeutycznych formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, bez mówienia „wprost”, pomaga nazwać problem i obniżyć napięcie.

Na adres biuro@epignosi.pl – wyślij swojego maila wpisując w temacie formę arteterapii, w spotkaniach której chcesz uczestniczyć.

systemy szkoleń z zakresu psychotraumatologii

USŁUGI ZWIĄZANE Z TWORZENIEM I PROWADZENIEM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH, SYSTEMÓW SZKOLEŃ PSYCHOEDUKACYJNYCH I SUPERWIZJI KRYZYSOWYCH Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII OBEJMUJĄ

zdobycie wiedzy, umiejętności i wsparcia niezbędnego dla skutecznej pomocy osobom, grupom i społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami – w tym także klęskami żywiołowymi. Usługi dostępne od sierpnia 2018 r. Dedykowane są dla pracowników organizacji w których osoby mają stycztyczność z sytuacjami kryzysowymi:

 • placówki medyczne (np. oddziały psychosomatyczne w szpitalach i klinikach, w tym szpitale i kliniki placówki psychiatryczne, ośrodki psychoterapii),
 • organizacje zarówno rządowe jak i pozarządowe nastawione na szybką i profesjonalną pomoc, m.in.:
 • straż pożarna,
 • ratownicy medyczni,
 • policja,
 • wojsko,
 • hospicja,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • służba więzienna,
 • zakłady karne i poprawcze.

Usługi z tej gałęzi są dedykowane również dla:

 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów
 • studentów: psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa
 • wszystkich, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy o wiedzę z zakresu medycyny behawioralnej obejmujących pracę ze stresem i traumą.

szkolenia dla firm

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ FIRM PRYWATNYCH OBEJMUJĄ

szkolenia „szyte na miarę”. Powstają przy współpracy z klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje – analizę potrzeb szkoleniowych, pomagające dopasować tematykę i formę zajęć do zgłoszonych potrzeb organizacji. Celem szkoleń jest kształtowanie i odkrywanie zasobów które są potrzebne dla efektywnego funkcjonowania na płaszczyźnie zarówno życia zawodowego oraz osobistego.

Tematyka szkoleń obejmuje aspekty wspierania i rozwoju umiejętności osobistych oraz interpersonalnych takich jak:

 • komunikacja interpersonalna
 • asertywność
 • skuteczne metody radzenia sobie ze stresem
 • twórcze myślenie i podejmowanie decyzji
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie konfliktem
 • sztuka prezentacji obejmująca umiejętność kierowania wrażeniem oraz emisję głosu
 • kształtowanie umiejętności sprzedażowych

Doskonalenie umiejętności managerskich takich jak:

 • budowanie zespołu
 • zarządzanie
 • przywództwo
 • wizerunek biznesowy
 • motywacja
 • ocena pracownicza